Bestuur

Annelies Dobbelaere

Voorzitter

Sabine Mariën

Vice Voorzitter / Secretaris

Maud Verheyleweghen

Penningmeester

Annelies behaalde een Master in Moderne Geschiedenis aan de KU Leuven en startte haar carrière in intellectueel eigendomsrecht in 2006. Omwille van haar ervaring in zowel de industrie als de kantoorwereld, kan zij een beroep doen op een grondige kennis van patent-, merk- en design- procedures. In 2017 behaalde zij het diploma van Certified Formalities Officer bij het Nederlands Platform Formalities Officers. Op het IP-departement van Mithra Pharmaceuticals, behandelt zij vandaag in nauwe samenwerking met de IP Manager de internationale patent- en merkenportefeuille. 

Sabine begon haar professionele loopbaan na haar studies moderne talen in verschillende administratieve functies. In 2013 kreeg ze de opportuniteit om samen met een octrooigemachtigde een interne IP afdeling op te starten bij Etex, een wereldwijde groep van belgische oorsprong, gesitueerd in de bouwsector. Ze is verantwoordelijk voor de administratie en formaliteiten van de octrooi- en designportefeuilles van alle groepsentiteiten. In 2017 behaalde ze het Certificaat van Formalities Officer bij het Nederlands Platform voor Formalities Officers.

 

Maud begon haar professionele carrière in 1998 als juridisch medewerker bij een IP bedrijf, waar ze de dossiers van octrooien en aanvullende beschermingscertificaten (SPC) behandelde. In 2004 vervoegde ze de technologie-overdrachtsafdeling van de Katholieke Universiteit Leuven (UCL), waar ze verantwoordelijk was voor het beheer van de octrooiporfolio van de universiteit. Maud kwam in 2008 als juridisch medewerker bij het IP kantoor Abyoo, gelegen in het franstalige landsgedeelte. Door haar uitgebreide kennis van intellectuele eigendom, alsook haar ervaring met klanten en internationale contacten met buitenlandse agenten, werd Maud in 2016 Office en External Relations Manager van het kantoor.

Link naar de BELAIPA statuten