Webinar “The Unitary Patent”

Op woensdag 23 maart 2022 organiseert onze Noorse zusterorganisatie NAIPA een webinar over “The Unitary Patent”.
Het webinar is gratis voor leden van het Platform.
Meer informatie over het webinar en de registratie is te vinden op de website van EPIPA: https://epipa.eu/events