EPAC (European Patent Administrators Certificate)

Er is nieuws van EPIPA betreffende de ontwikkeling van het Europees examen voor Formalities Officers, EPAC (European Patent Administrators Certificate) genaamd. Er wordt op korte termijn een support groep opgericht met afgevaardigden van het EPO, EPI an EPIPA. Het doel is om het eerste examen te laten plaatsvinden in het najaar van 2022. Het examen zal online worden afgenomen met het tool WISEflow zoals het examen georganiseerd door het Nederlands Platform.